Solarguard Pro® indaksysteem

Wil jij schade, brandgevaar en rendementverlies aan je zonnepanelen voorkomen?

 

Vogels nestelen zich graag onder zonnepanelen. Het is er warm en droog. Daarnaast hebben vogels op het dak overzicht wat er op de grond gebeurd. 

Tegenwoordig worden er bij daken preventieve maatregelen getroffen om te voorkomen dat vogels gaan nestelen onder de dakpan. Door de producten als, dakvoetprofiel, vogelschroten e.d. kunnen vogels niet meer nestelen onder de onderste rij dakpannen.

Vogels zoeken een andere plek om te nestelen en zoeken op hoogte naar een warme en droge plek. Onder het zonnepaneel is een uistetekende plek om de nesteling te laten plaatsvinden.

 

Waarom mogen vogels zich niet nestelen achter het zonnepaneel?

1. Er kan in de bekabeling achter het zonnepaneel een breuk onststaan. Voornamelijk bij oudere installaties zaten er nog geen beveiligingen op dat het zonnepanelensysteem. Hierdoor blijven de zonnepanelen stroom opwekken, waardoor er brandgevaar kan ontstaan

2. De nesten veroorzaakt minder luchtstroming onder het zonnepaneel. Hierdoor kan de warmte minder goed weg, waardoor zonnepanelen een veel lager rendement opleveren dan haalbaar is.

3. Vogeloverlast. Vogels zijn ongeveer 9 dagen een nest aan het bouwen. Het broeden duurt ongeveer 12 dagen en gemiddeld na 20 dagen vliegen de jonge vogels uit. Je hebt gemiddeld 41 dagen last van uitwerpselen van vogels en de bijkomende geluidsoverlast. De uitwerpselen van vogels komen in de tuin, maar ook op het zonnepaneel. Deze uitwerpselen zorgen voor een nog lager rendement en minder fraaie uitstraling van het huis.

4. Kosten en rendementsverlies. De nesten mogen niet worden verwijderd wanneer het broedseizoen is begonnen. Dit zal inhouden dat er gemiddeld 41 dagen een zeer laag rendement is. Na het broedseizoen kunnen de nesten worden verwijderd. Hier zitten ook extra kosten aan.

 

Indaksysteem 20 meter set:

Een indaksysteem is dat zonnepanelen tussen de dakpannen zijn geplaatst. Deze panelen liggen dichter op het dakbeschot, waardoor de vogelwering maximaal 10 cm dient te zijn. In de vogelwering hebben we extra stevigheid toegebracht om ook kauwen en andere krachtige vogels te weren.

Voor de hoek uiteindes leveren we 4 hoekstukken per set van 20 meter. 

De bevestigingsklemmen zijn zeer eenvoudig aan de zijkant van het zonnepaneel te bevestigen en door de weerhaak, zit de vogelwering muurvast. De klemmen hebben een tie-rap toepassing, waardoor de klemmen universeel op ieder type zonnepaneel installeerbaar is.

Trademark en octrooi/gepatenteerd:

EBS is 1,5 jaar druk bezig geweest met het verbeteren van een snellere installatie en een optimale klemming op het zonnepaneel. Daarnaast is er een half jaar extra focus gelegd op circulariteit en duurzaamheid. Na 2 jaar ontwikkeling is er voor gekozen om een Trademark ® te realiseren en een patent op de toepassing ®.

 

De Solarguard Pro® set wordt compleet geleverd met:

20 meter vogelwering, 100 bevestigingsklemmen en 4 hoekstukken met 8 bevestiging clips. 

* Algemene informatie Solarguard Pro® 1

* Algemene informatie Solarguard Pro® 2

* Installatievoorschriften Solarguard Pro® indaksysteem

* Productinformatie Solarguard Pro®